Συνήθως η πιο επωφελής εμπειρία για τον νέο marketer – αν εξαιρέσουμε την εργασία σε πολύ συγκεκριμένα consultancies – έρχεται μέσα από την εργασία σε κάποιο δομημένο τμήμα μάρκετινγκ μεγάλης επιχείρησης, η οποία ιδανικά θα δίνει την κύρια έμφασή της στο brand building και στο brand management και όχι στο απλό product management ή στην εταιρική επικοινωνία. Εκεί ο νέος marketer θα έχει ευκαιρίες να εκτεθεί σε συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία, να εξοικειωθεί με μεθόδους και εργαλεία και να τα χρησιμοποιήσει σε μεγάλες αγορές. Να συνεργαστεί με αξιόλογα στελέχη, με άλλα τμήματα της επιχείρησης και με καλές εταιρείες παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμισης. Να παραμένει σε συνεχή επαφή με τα trends  και το διεθνές περιβάλλον και να έχει ευκαιρίες πρόσθετης εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Η ιδανική θέση μάλιστα, θα είναι αυτή που θα του προσφέρει ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής στην ανάπτυξη και τη διαχείριση του συνολικού μίγματος μάρκετινγκ και όχι μόνο της διανομής και της προώθησης πωλήσεων ή της προσαρμογής κάποιων συσκευασιών ή διαφημίσεων που έρχονται από το εξωτερικό.

Στην Ελλάδα η διαθεσιμότητα τέτοιων θέσεων ήταν πάντα μετρημένη. Η περίοδος που διανύουμε την περιόρισε περαιτέρω. Δυστυχώς, αν και τα πρώτα χρόνια της ύφεσης οι πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες που διατηρούσαν τμήμα μάρκετινγκ με τα παραπάνω χαρακτηριστικά έδειξαν σχετική ανθεκτικότητα,  η υπομονή τους δείχνει να έχει πια εξαντληθεί. Ειδικά μάλιστα μετά την αναστροφή της θετικής οικονομικής πορείας που είχε εμφανιστεί το 2014 στους περισσότερους κλάδους της αγοράς, δείχνει να επιταχύνεται η μεταφορά των δομών μάρκετινγκ πολλών επιχειρήσεων σε χώρες μεγαλύτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος και λιγότερων κρατικών παρεμβολών. Την ίδια στιγμή είναι προφανές ότι τα άφθονα start-ups και μικρά σχήματα που έχουν κατακλύσει την ελληνική αγορά δεν μπορούν να καλύψουν το κενό. Υπερβολικά μικρά, με πολύ περιορισμένες δομές και οικονομικές δυνατότητες, όσα επιβιώσουν θα αργήσουν πολύ να μπορέσουν να προσφέρουν ελκυστικές θέσεις εργασίας μάρκετινγκ και στους μη ιδιοκτήτες τους.  Εκτός ειδικών εξαιρετικών περιπτώσεων, ο νεαρός marketer που θέλει να κυνηγήσει  μια τέτοια θέση, θα πρέπει να επιδιώξει τη μετακίνηση εκτός συνόρων. Άλλως θα πρέπει να επιλέξει κάποια άλλη πορεία, σαν αυτές που θα συζητήσουμε στο επόμενο τεύχος.