Αξιοποιώντας την εμπειρία της σε στρατηγικά έργα περιφερειακού χαρακτήρα, η Deloitte αναλαμβάνει να υποστηρίξει, αφιλοκερδώς, τον Δήμο Χάλκης στο εγχείρημα αναβίωσης του οικισμού «Χωριό», με στόχο την αύξηση του πληθυσμού του. Στο πλαίσιο αυτό, η Deloitte θα αναπτύξει στρατηγικό σχέδιο για την αναβίωση του οικισμού, καθώς και μελέτη για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από την εφαρμογή του.

Το έργο εντάσσεται στις δράσεις ΕΚΕ της εταιρείας, σε συνέχεια αντίστοιχης pro bono μελέτης για την Αστυπάλαια με το πρόγραμμα «Αστυπάλαια 4.0» και σε συνεργασία με την Axion Hellas.

Συγκεκριμένα, η Deloitte θα εκπονήσει και θα παραδώσει στον Δήμο Χάλκης ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Χωριού, Προσδιορισμό των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων για την ανάπτυξή του, Εντοπισμό των προαπαιτούμενων για να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί στόχοι και Προτάσεις στοχευμένων δράσεων, προκειμένου να επισπευσθεί η υλοποίησή τους. «Για εμάς, αποτελεί πρόκληση και προτεραιότητα να αξιοποιούμε τα μέσα και τη γνώση μας, ώστε να βοηθούμε τις τοπικές κοινωνίες να χτίσουν ένα βιώσιμο μέλλον», σημείωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος.