Συχνά θα θέλαμε να πετύχουμε περισσότερα από αυτά που τελικά καταφέρνουμε, ή ακόμα αναγκαζόμαστε να συμπεριφερθούμε με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που θα θέλαμε.

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι σχέσεις γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες και πολλαπλές. Η επίτευξη των προσωπικών στόχων του καθενός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από παράλληλες διαπραγματεύσεις, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των σχέσεων και όχι να επιδιώκουν το βέλτιστο αποτέλεσμα σε μία και μόνο από αυτές.

Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν το συγγραφέα στην ανάπτυξη μιας μεθόδου που να μην επικεντρώνεται στην επιτυχή αντιμετώπιση της μιας μόνο διαπραγμάτευσης, αλλά στο σύνολο των παράλληλων διαπραγματεύσεών μας. Άλλωστε, στόχος δεν είναι το καλύτερο αποτέλεσμα από μια μόνο σχέση, αλλά από το σύνολο των σχέσεών μας. Στην προσπάθειά μας να ισορροπήσουμε τις περιορισμένες δυνάμεις μας για να πετύχουμε τη συνολικά μεγαλύτερη ωφέλεια από όλες τις σχέσεις μας, ο καθένας μας είναι Μόνος εναντίον όλων.

Η στρατηγική των διαπραγματεύσεων
Όπως εύγλωττα δηλώνει και ο υπότιτλος του βιβλίου, το περιεχόμενό του αφορά στη στρατηγική των διαπραγματεύσεων και διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες: Σύγκρουση, δύναμη, διαπραγμάτευση – Διαμόρφωση της αρχικής συμπεριφοράς – Προϋπολογισμός των δυνάμεων – Συνθήκες και αποτελεσματικότητα – Αξιολόγηση των συνεπειών – Οι τρόποι αντιμετώπισης των συγκρούσεων. Η ανάπτυξη των εννοιών εμπλουτίζεται με πολλά παραδείγματα και διαγράμματα.

«Στις διαπραγματεύσεις επιδρούν προσωπικές επιδιώξεις, εξωγενείς εξελίξεις, συχνές ανατροπές στις ισορροπίες των σχέσεων και κρίσεις. Για το λόγο αυτό η αίσθηση του χάους είναι εμφανής» μας λέει ο συγγραφέας. Και για την αντιμετώπιση του χάους, κατά την κρίση του, υπάρχουν δυο δρόμοι: να αγνοήσουμε το χάος επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του οφέλους μας από μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, ή να το αποδεχθούμε και να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας.

Ο συγγραφέας προσεγγίζει το δεύτερο δρόμο, δίνοντάς μας θεωρητικές και πρακτικές συμβουλές αποτελεσματικότητας.

Για το συγγραφέα
Ο Ανδρέας Νικολόπουλος είναι καθηγητής στη Διοικητική των επιχειρήσεων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι, επίσης, μεσολαβητής-διαιτητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας και διευθύνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για στελέχη στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Του έχει απονεμηθεί το βραβείο Erasmus για την ανάπτυξη των δράσεων διαπανεπιστημιακής συνεργασίας. [www.cirn.aueb.gr]

Έκδοση: Πατάκη, 2009, Σελίδες: 272, Διαστάσεις: 15,5×23,5, Τιμή: €15,75 [www.perizitito.gr]