Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν, στις 8 Δεκεμβρίου, το UN Global Compact Network Hellas και η ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το μνημόνιο υπεγράφη κατά την εκδήλωση «Connecting the dots for Gender Equality», με σκοπό τη συνένωση δυνάμεων για την προώθηση της ουσιαστική ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το UN Global Compact Network Hellas διασύνδεσε, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των Ηνωμένων Εθνών, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών για θέματα που αποτελούν προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και ηγετικούς ρόλους στις επιχειρήσεις και στην αντιμετώπιση μορφών της έμφυλης ανισότητας.