Ποιες ad tech καινοτομίες αναμένετε να υιοθετήσετε φέτος;

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό το γεγονός ότι βιώνουμε μία μεγάλη αλλαγή με την έλευση της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο κομμάτι της διαφήμισης θα δούμε αλλαγές σε δύο κυρίως άξονες:

  1. Στον τρόπο που αξιοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βέλτιστη στόχευση στις διαφημίσεις και κατ’ επέκταση τον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων.
  2. Στη δημιουργικότητα μέσω του Generative AI στην κατεύθυνση όχι μόνο της δημιουργίας εικαστικών αλλά και των προσαρμογών και του scale που αυτά μπορούν να έχουν.
    Απαραίτητη προϋπόθεση για την τροφοδοσία και τη μέγιστη αξιοποίηση του AI και Generative AI είναι να υπάρχουν υψηλής ποιότητας δεδομένα. Για να διασφαλίσει κανείς υψηλής ποιότητας δεδομένα θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για το σωστό τρόπο μέτρησης σε ένα Privacy Centric περιβάλλον. Επομένως η σειρά των ad tech καινοτομιών που περιμένω να δω φέτος είναι: σωστός τρόπος μέτρησης που θα οδηγεί στην καλύτερη συλλογή δεδομένων.

Σε ποιο measurement metric εστιάζετε πλέον περισσότερο;

Είμαστε στην εποχή που μπορούμε όχι μόνο να μετράμε αλλά και να βελτιστοποιούμε ως προς τη διαφήμιση σε σχέση με την αξία που δημιουργεί. Η αξιολόγηση των διαφημίσεων θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο επιχειρηματικό και marketing αποτέλεσμα και να μην επηρεάζεται από ενδιάμεσα metrics τα οποία παλαιότερα αποτελούσαν το ζητούμενο.

Ποια skills θα κάνουν τη διαφορά στη δουλειά σας;

Το νούμερο 1 skill είναι η προσαρμοστικότητα. Είπαμε και πριν ότι βιώνουμε την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτό αποτελεί μία θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον ζούσαμε και δρούσαμε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε αυτήν την αλλαγή με έναν τρόπο ασφαλή και επωφελή για την προσωπική και επαγγελματική ζωή όλων μας. Τέλος θεωρώ πως το skillset θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία αλλαγή στη νοοτροπία και να υπάρξει η μετάβαση από τη γνώση και την εφαρμογή της λεπτομέρειας σε μία πιο ολιστική και επιχειρηματική προσέγγιση στην ψηφιακή διαφήμιση.