Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροφορικής για ανέργους

Μέσα από το πρόγραμμα, άνεργοι από όλη την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διάρκειας 180 ωρών, σε τεχνολογίες Microsoft. «Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει σε ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα οφέλη και τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της Microsoft», αναφέρει ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Microsoft Ελλάς, Τίμος Πλατσάς. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου.