Η ΕΔΕΕ κατ’ αρχήν αποτελεί θεσμό που εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών επικοινωνίας στη χώρα και είναι η μόνη Ένωση που αξιόπιστα μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να καλύπτει τις προϋποθέσεις του νόμου περί αντιπροσωπευτικότητας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η αντιπροσωπευτικότητα σε τοπικό επίπεδο δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο σοβαρής συζήτησης όταν μιλούμε για τη διαφάνεια στη διεξαγωγή διαγωνισμών, που είναι και ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της ΕΔΕΕ στις σχετικές διαδικασίες. Γιατί απλούστατα όσο περισσότερο προσδιορίζεται το επίπεδο με βάση την τοπικότητα, τόσο πιθανότερο είναι είτε να έχουν πιθανή ανάμιξη στη διαδικασία -έμμεση ή άμεση- είτε προσωπικές σχέσεις και προτιμήσεις, τα στελέχη τα οποία θα αναλάβουν τη σχετική εκπροσώπηση. Ακόμα όμως και αν λόγω επαγγελματισμού δεν συμβαίνει αυτό -κάτι στο οποίο εμείς κατ’ αρχήν πιστεύουμε, αφού έχουμε γενικά εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό των στελεχών του κλάδου ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής- είναι δύσκολο να δημιουργηθεί η ανάλογη δημόσια πεποίθηση όταν οι όποιοι εκπρόσωποι έχουν όντως (και αυτό σε τοπικό επίπεδο είναι σχεδόν αναπόφευκτο) φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο οποιουδήποτε σχολιασμού.

Από εκεί και πέρα εκτός των τυπικών λόγων υπάρχουν και οι ουσιαστικοί οι οποίοι πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπ’ όψη. Η ΕΔΕΕ έχει μια πολύ μακρά ιστορία δημόσιας παρουσίας και εκπροσώπησης του κλάδου και μπορεί να θεωρηθεί από τους πιο επιτυχημένους -σε ό,τι αφορά τόσο την αποτελεσματικότητα της συλλογικής εκπροσώπησης, όσο και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος- φορείς επαγγελματικής εκπροσώπησης στη χώρα. Δεν θα απαριθμήσουμε τα επιτεύγματα του κλάδου που οφείλονται σε πρωτοβουλίες της ΕΔΕΕ, όμως και μόνο η θεσμοθέτηση και αποτελεσματική λειτουργία για πολλές δεκαετίες μηχανισμού αυτοδέσμευσης των μελών της, ο οποίος υιοθετήθηκε τελικά και από το κράτος και αποτελεί το βασικό τρόπο επίλυσης διαφορών σε ένα σημαντικό χώρο, αρκεί για να υπογραμμίσει το επιχείρημά μας.

Συνεπώς θα είναι λάθος η τοπικότητα του αρμόδιου υφυπουργού να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών πιέσεων ή αφορμή για λανθασμένες θεσμικά και ουσιαστικά αποφάσεις.

Η επίλυση του θέματος είναι καλό να γίνει όχι σε υψηλούς τόνους και με αναζήτηση τρόπων που θα διασφαλίζουν την ενότητα του κλάδου και δεν θα ενθαρρύνουν τον τοπικισμό και την πολυδιάσπαση. Μια ενδεχόμενη λύση θα ήταν -εκτός του εκπροσώπου της ΕΔΕΕ- να είναι δυνατόν σε σημαντικούς διαγωνισμούς με τοπικό ενδιαφέρων να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ή παρεμβάσεων -ως παρατηρητής- και εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης τοπικής ενώσεως, που εκπροσωπεί τον κλάδο σε τοπικό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η διαμάχη δεν ωφελεί τον κλάδο και θα είναι καλό με διάλογο (όχι απαραιτήτως δημόσιο) και καλή θέληση το κλίμα να εκτονωθεί και το θέμα να λήξει το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς να πρέπει ο κλάδος να επικαλείται ως διαιτητή τα όποια όργανα της πολιτείας. Δεν μπορεί να έχουμε δώσει αγώνες δεκαετιών για να διαχειριζόμαστε χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις κάθε είδους επαγγελματικές διαφορές μεταξύ εταιρειών και να μην μπορεί να κάνουμε το ίδιο για ένα θέμα που αφορά την αντιπροσώπευση του κλάδου.