Μόλις το 11% των global CMOs νιώθουν σίγουροι ότι έχουν ολοκληρώσει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Σας φαίνεται μικρό το ποσοστό; Είναι.

Σύμφωνα με την έρευνα «Media 2025» των MediaSense και ISBA, η πλειοψηφία των global chief marketing officers πιστεύει ότι έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει σε επίπεδο digital transformation. Αν και μέσω των ευρημάτων διαφαίνεται μια κάποια ωρίμανση της βιομηχανίας, με τα brands να εστιάζουν στην απλοποίηση και στο integration, πάρα πολλά media brands καλούνται να αντιμετωπίσουν εμπόδια όπως τα εσωτερικά σιλό, τις ασύμβατες τεχνολογίες, τα ανεπαρκή data, αλλά και την έλλειψη ταλέντων. Ταυτόχρονα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, το 82% των brands σχεδιάζει ή βρίσκεται εν μέσω αλλαγής του εσωτερικού media operating μοντέλου του, ενώ το 76% σχεδιάζει ή βρίσκεται ήδη σε διαδικασία transformation του εξωτερικού agency μοντέλου του. Το 55% των ερωτώμενων ανέφερε ότι αναμένει περισσότερες λειτουργίες να έρθουν in house και το 56% πιστεύει ότι η έλλειψη ταλέντου κρατά πίσω τη βιομηχανία.

Παράλληλα, ερωτώμενοι σχετικά με το μέλλον του cross-media measurement, το 42% θεωρεί ότι η καλύτερη ισορροπία μεταξύ brand και performance marketing δεν θα επιτευχθεί ποτέ, με το 49% να εντοπίζει ως βασικό ανασταλτικό παράγοντα το «self-interest». Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 46% των CMOs σκοπεύουν να εστιάσουν περαιτέρω στη βιωσιμότητα και στη μέτρηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των media.

Σε ενδιαφέροντα ευρήματα άλλων πρόσφατων ερευνών, περισσότεροι από τους μισούς marketers (56%) είναι είτε έτοιμοι για αλλαγή εργασίας, είτε σε φάση που το διερευνούν, σύμφωνα με έρευνα του Marketingweek.com για τη Μ. Βρετανία. Το ποσοστό αυτό έρχεται να προστεθεί στο 27,9% των επαγγελματιών που έχουν ήδη αλλάξει ρόλο τους τελευταίους 12 μήνες και στο 25,8% που ανέλαβαν μια νέα δουλειά το 2021. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 27,9% εγκατέλειψε τη θέση του για να αποκτήσει νέες δεξιότητες, το 27,2% προκειμένου να αλλάξει κατεύθυνση και το 19,8% επειδή, όπως δήλωσε, η πανδημία το οδήγησε να επανεξετάσει τις προτεραιότητές του.

Η τάση αυτή καλά κρατεί και το 2022, χρονιά κατά την οποία πολλοί περισσότεροι marketers αναμένεται να διερευνήσουν τις εργασιακές τους εναλλακτικές, με σημαντικότερα κίνητρα τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές (64,5%), την αναζήτηση νέων προκλήσεων (53,8%) και την πεποίθηση ότι υπάρχουν περιορισμένες ευκαιρίες στην παρούσα εργασία (45,6%). Το ένα τρίτο (33,3%) των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι αναζητά ένα εργασιακό περιβάλλον με καλύτερη κουλτούρα και το 31,9% θα σκεφτόταν να μετακινηθεί για να πάρει προαγωγή.