Ποια εξέλιξη θα καθορίσει το μέλλον της ψηφιακής διαφήμισης;
Η εξέλιξη της εικονικής αλλά και της υποβοηθούμενης πραγματικότητας αποτελεί σημαντικό στοιχείο εξέλιξης της ψηφιακής διαφήμισης. Με τη γρήγορη εξέλιξη του META, θεωρούμε ότι θα καθορίσει σύντομα τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα του digital advertising. Συνδυασμένες καμπάνιες και νέα προϊόντα που συνδυάζουν διαφορετικές πλατφόρμες digital media θα πρέπει να δημιουργηθούν και θα κυριαρχήσουν στο μέλλον.

Από τι «κινδυνεύει» η διαφημιστική επένδυση στα ψηφιακά Μέσα;
Η αυτοματοποίηση και η εξειδίκευση των αλγορίθμων επεξεργασίας της πληροφορίας οδηγεί σε ολοένα και πιο περίπλοκα μοντέλα διαφήμισης, με εστίαση στην εξατομίκευση της πληροφορίας που ενδιαφέρει τον πελάτη. Η κλασική διαφήμιση, συνεπώς, χάνει ολοένα και περισσότερο έδαφος προς όφελος των συστημάτων μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, που παρακολουθεί και ικανοποιεί τον πελάτη με τη μορφή «ενδιαφέρουσας πληροφορίας» και λιγότερο διαφήμισης.

Ποιες γνώσεις οφείλουν να κατακτήσουν οι αυριανοί επαγγελματίες του κλάδου σας;
Η κύρια γνώση που είναι απαραίτητη στον τομέα μας είναι η μεταγνωστική ικανότητα. Ο καταιγισμός των καθημερινών αλλαγών απαιτεί για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας τη διαρκή μάθηση. Τα ίδια τα εργασιακά περιβάλλοντα έχουν πλέον μετατραπεί σε εργαστήρια διεξαγωγής Project, τα οποία κάθε φορά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, εργαλεία και προϋποθέσεις. Οι οριζόντιες δεξιότητες συνεπώς αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης.