Συμμετείχαν στον 4ο κύκλο Venture Fair και στο 1ο Diaspora Summit
Σε συνέχεια των προσπαθειών τους να κινητοποιήσουν τη δέσμευση της Διασποράς για την ενδυνάμωση του μέλλοντος της Ελλάδας, μέλη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ευρώπη συναντήθηκαν με αφορμή το 4ο Venture Fair το οποίο διοργανώνει ο οργανισμός, καθώς και για να συμμετάσχουν στο 1ο Diaspora Summit που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Το Venture Fair της Ελληνικής Πρωτοβουλίας λειτούργησε ως πλατφόρμα σύνδεσης μεταξύ 10 νεοφυών επιχειρήσεων και της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Την επόμενη μέρα, οι αντιπρόσωποι του ΤΗΙ συμμετείχαν στο πρώτο Diaspora Summit που διοργανώθηκε από τον οργανισμό, συζητώντας μεταξύ άλλων το πώς οι δεσμοί μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς και της πατρίδας τους μπορούν να ισχυροποιηθούν.