Η μελέτη Business Futures 2021 της Accenture εντοπίζει τις έξι τάσεις επιχειρηματικής αλλαγής που θα συμβάλλουν στη μελλοντική επιτυχία. Η πρώτη είναι το «Μαθαίνοντας από το Μέλλον». Οι προβλέψεις βάσει ιστορικών δεδομένων τίθενται σε αμφισβήτηση.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι 77% των επιχειρήσεων αύξησε τη χρήση πηγών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο τους τελευταίους 12 μήνες. Η δεύτερη είναι η «Αποκεντρωμένη Λήψη Αποφάσεων», καθώς το 91% των οργανισμών της μελέτης είναι πρόθυμο και ικανό να λειτουργεί περισσότερο ως μια «ομοσπονδία» επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκρίνεται στον αυξανόμενο κατακερματισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τρίτη είναι η «Βιωσιμότητα». Ενώ το 48% των επιχειρήσεων βλέπει δυσκολίες στην εξισορρόπηση της βιωσιμότητας με τις εμπορικές προτεραιότητες, μόνο το 24% των στελεχών θα εξέταζε το ενδεχόμενο περικοπής επενδύσεων σε ESG λόγω των οικονομικών στόχων.

Η «Εφοδιαστική Αλυσίδα Άνευ Περιορισμών» είναι η τέταρτη. Η μελέτη αναφέρει ότι 92% των επιχειρήσεων έχει αυξήσει ή σχεδιάζει να αυξήσει τη χρήση ευέλικτων κέντρων, και το 96% των επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει ή σχεδιάζει περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού. Πέμπτη είναι η «Πραγματική Εικονικότητα» και τελευταία είναι η «Νέα Επιστημονική Μέθοδος», καθώς την επόμενη δεκαετία, κάθε εταιρεία θα πρέπει να μετατραπεί σε επιστημονική κοιτίδα.