Πιο «φτωχές» εμπειρίες έχουν οι γυναίκες και οι εθνοτικές μειονότητες, οι οποίες εργάζονται στον διαφημιστικό κλάδο σε σχέση με τους άνδρες και τις εθνοτικές πλειοψηφίες, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση αποτελούν τις συνηθέστερες μορφές διακρίσεων, ενώ το 17% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τη νυν εργασία τους λόγω έλλειψης inclusion, σύμφωνα με τα κυριότερα ευρήματα του πρώτου «Global Diversity, Equity And Inclusion Census» της World Federation of Advertisers (WFA), το οποίο διεξήχθη και στην Ελλάδα.

«Καμία εταιρεία ή κλάδος δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό που συμβαίνει», δήλωσε ο Stephan Loerke, Chief Executive του WFA, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή βαρύνει το σύνολο του κλάδου, ο οποίος υποχρεούται συνολικά να προχωρήσει σε βελτιώσεις έως την ερχόμενη έρευνα το 2023. Το online «βαρόμετρο» έτρεξε η Kantar, με τη συμμετοχή 10.300 ατόμων από 27 χώρες. Ενδεικτικά, βρέθηκε ότι την αίσθηση του ανήκειν στον χώρο εργασίας βιώνουν 69% των ανδρών και 61% των γυναικών, οι οποίες βίωσαν περισσότερες διακρίσεις και αρνητικές συμπεριφορές.

Επίσης, 36% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι η ηλικία είναι ανασταλτικός παράγοντας για την καριέρα, ενώ 40% των γυναικών ανέφεραν ως τέτοιον και την οικογενειακή κατάσταση. Ωστόσο, 60% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι οι εργοδότες τους «αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με το diversity και το inclusion», με τους ερωτηθέντες από τις ΗΠΑ να έρχονται πρώτοι στην άποψη αυτή με 83%. (Πηγή: Campaign)