Από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε.

Η Επιτροπή ετοιμάζεται να δρομολογήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη βιοποικιλότητα και σκοπός είναι η επίσημη δρομολόγησή της στο πλαίσιο της έναρξης του “Διεθνούς Έτους Βιοποικιλότητας” των Ηνωμένων Εθνών τον Ιανουάριο του 2010. Η σύμβαση είναι ετήσια και η αξία της ανέρχεται σε 2,3 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 17 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι από την ίδια διεύθυνση βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός και για το δημιουργικό μέρος της καμπάνιας, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ προθεσμία υποβολής την 12η Αυγούστου.