Την Kate Cronin

Η Kate Cronin είναι η νέα Global Chief Executive Officer της Ogilvy Health. H νέα CEO θα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας διεθνώς, ενώ, παράλληλα, θα αποτελεί και μέλος της global leadership ομάδας της εταιρείας. Μεταξύ άλλων, η Kate Cronin θα επιβλέπει τις κύριες δραστηριότητες στο εσωτερικό της Ogilvy Health, μεταξύ των οποίων το brand strategy, το advertising, το pr & influence, το medical education, το HCP promotion, η πρόσβαση στις αγορές και το engagement ασθενή/καταναλωτή.

Ο Andy Main, Global CEO of Ogilvy, δήλωσε σχετικά: «Η Kate χαίρει τον σεβασμό της ευρείας αγοράς, καθώς βλέπει τη μοναδική ευκαιρία που έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργικότητα της Ogilvy και το global reach της, γινα αναπτύξουμε και να μετασχηματίσουμε όχι μόνο τα brands μας, αλλά το σύνολο της δραστηριότητάς μας στον τομέα της υγείας και πέρα από αυτόν».

(Πηγή: Globe Newswire)