Με 4 συμμετέχοντες συνεχίζει στο επόμενο στάδιο ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Στοχευμένη παρουσίαση τουριστικού προορισμού και εκδηλώσεις εσωτερικού – εξωτερικού – παράλληλες εκδηλώσεις για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 105.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στο επόμενο στάδιο προχωρούν οι προσφορές των Ελληνικός Τουρισμός Ανώνυμη Εταιρεία, Win Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, PROAPEX και Next Com AE.