Είναι τέτοια η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε, τουλάχιστον από οικονομικής άποψης, το ότι η Ελλάδα θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος οφείλεται σε ένα «γεωγραφικό ατύχημα».

Πρόλογος: Νίκος Δήμου

Έκδοση: Οξύ, 2011, Σελίδες: 96, Διαστάσεις: 21×14, Τιμή: € 11,70 [www.brainfood.gr]