Δεν πρέπει να υπάρχουν στην επαγγελματική μας ζωή πολλοί άλλοι όροι που να είναι τόσο ταλαιπωρημένοι στη χρήση τους, όσο το Μάρκετινγκ και το Branding. Aκόμα και επαγγελματίες του χώρου τους χρησιμοποιούν κατά το δοκούν, και συχνά λανθασμένα. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η σύγχυση δεν πρέπει να μας παραξενεύει: Οι ορισμοί είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους και οι δύο λειτουργίες δεν έχουν σταματήσει να εξελίσσονται εδώ και δεκαετίες. Όπως άλλωστε εξελίσσεται και η ίδια η οικονομία και οι επιχειρήσεις δημιουργούν.

Αν ανατρέξει κανείς σε παλιότερους ορισμούς για το Μάρκετινγκ και το Branding θα διαπιστώσει ότι πολλές δεκαετίες πριν, το Μάρκετινγκ περιγραφόταν στους περισσότερους ορισμούς ως μια επιχειρηματική λειτουργία που ασχολείται κυρίως με την προώθηση των αγαθών και των υπηρεσιών προς την αγορά και τον πελάτη. Και το Branding, ως η διαδικασία σηματοδότησής τους ή ένταξής τους κάτω από ένα υπάρχον σήμα. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και το Μάρκετινγκ περιγράφεται ως η δραστηριότητα που ασχολείται με τη συνολική δημιουργία και διαχείριση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών ενός οργανισμού και όχι απλά με την προώθηση και τη διανομή τους. Αντίστοιχα το Branding περιγράφεται ως μια πολύ ευρύτερη δραστηριότητα από την δημιουργία και την επικοινωνία της ταυτότητας της μάρκας, περιλαμβάνοντας πλέον και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της εμπειρίας του καταναλωτή σε κάθε σημείο επαφής μαζί της αλλά και του ίδιου του προϊόντος και της υπηρεσίας, και συχνά και ολόκληρου του οργανισμού, έτσι ώστε να αποτελούν σωστά συστατικά στοιχεία της μάρκας.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι σε επιχειρήσεις που έχουν τις μάρκες στην καρδιά της δραστηριότητάς τους, το Mάρκετινγκ και το Βranding έχουν μεγάλο μέρος τους κοινό και κατακτούν όλο και περισσότερο χώρο αυτού που οι Αμερικανοί χαρακτηρίζουν ως «doing business». Γι’ αυτό άλλωστε οι σημερινοί marketers κατέχουν συχνότερα τον τίτλο του brand manager και όχι του product manager που σήμερα συνεχίζει να υπάρχει μόνο σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν τα προϊόντα τους ως commodities. Όποιος ενδιαφέρεται σχετικά θα βρει ενδιαφέροντες τους ορισμούς του American Marketing Association και την συζήτηση που γίνεται για τον τρόπο δημιουργίας και εξέλιξής τους στον εξειδικευμένο Τύπο και στα επιστημονικά journals.