Σύμφωνα με το CEO Outlook Covid-19 special edition της KPMG
Τα ευρήματα της έκτης έρευνας CEO Outlook, η οποία περιλαμβάνει για τρίτη φορά ελληνικά στοιχεία και απόψεις Ελλήνων CEOs, παρουσίασε η KPMG κατά τη διάρκεια ψηφιακής συνέντευξης Τύπου, την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 67% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν αισιοδοξία για την ανάπτυξη της χώρας, ποσοστό αυξημένο κατά 3% μετά την πανδημία, οι μισοί ανέφεραν ότι το κοινό περιμένει από τις επιχειρήσεις να καλύψουν το κενό στις κοινωνικές προκλήσεις, ενώ όλοι πρόκειται να εισάγουν νέα μέτρα κατά του ρατσισμού σε οποιαδήποτε μορφή. Επίσης, το 93% αισθάνονται μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησής τους από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση.

Αναφορικά με την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, το 60% αναφέρει ότι η πρόοδος που έχει γίνει τους έχει φέρει χρόνια μπροστά. Το 20% ανησυχεί για τις αναδυόμενες/ disruptive τεχνολογίες και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους μαζί με την κλιματική αλλαγή (20%). Ωστόσο, το 87% θα αξιοποιήσουν τα οφέλη της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής, ενώ για το 73% η διαχείριση των σχετικών με το κλίμα κινδύνων θα παίξει ρόλο στη διακράτηση της δουλειάς τους την επόμενη πενταετία.