Το πρώτο κεφάλαιο καταπιάνεται με βασικές έννοιες του Μάνατζμεντ, προκειμένου να εντάξει τον αναγνώστη στον τρόπο δράσης επιχειρήσεων. Το δεύτερο κεφάλαιο χαρτογραφεί το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, εντός του οποίου επιτελούνται οι εταιρικές λειτουργίες που προσεγγίζονται στα επόμενα κεφάλαια, δηλαδή από το τρίτο έως το όγδοο.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται η λειτουργία Μάρκετινγκ, η λειτουργία πωλήσεων, η λειτουργία χρηματοοικονομικών και λογιστικής, η λειτουργία διοίκησης παραγωγής και λοιπές εταιρικές λειτουργίες.

Το ένατο κεφάλαιο περιγράφει τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού στις επιχειρήσεις, ενώ το δέκατο καταγράφει προβληματισμούς των επιχειρήσεων σε εύρος χρόνου με αναφορά στις εταιρικές λειτουργίες.

Αξιοποιώντας το περιεχόμενο του βιβλίου, ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τις γνώσεις του σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των οργανώσεων (π.χ. επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων). Στη συνέχεια θα είναι σε θέση να αντιληφθεί και να αξιολογήσει τι συμβαίνει στην πράξη, καθώς και να προτείνει τρόπους σύγκλισης με όσα υποδεικνύουν οι θεωρητικές προσεγγίσεις.

Επιπλέον, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε όσους δραστηριοποιούνται εντός οργανώσεων, καθώς βοηθά να κατανοήσουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
Η Ελένη Σαλαβού είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Διαθέτει διδακτική εμπειρία από το 1998 σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης άλλων ομάδων ενδιαφερομένων (π.χ. διοικητικών στελεχών, πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ, αποφοίτων Λυκείου, ανέργων). Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και διοίκησης.

Η Ολίβια Κυριακίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το London School of Economics και PhD από το University of Surrey, στο οποίο και εργάστηκε ως Λέκτορας Oργανωσιακής Συμπεριφοράς. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στον αναπροσδιορισμό του σύγχρονου οργανισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα οργανωσιακής αλλαγής, γνώσης και κουλτούρας.

Έκδοση: Rosili, 2010, Σελίδες: 460, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €36,42 [www.businessbooks.gr]