Προφανώς μία push στρατηγική είναι εξαιρετικά δύσκολη στις εξαγωγές. Προωθητικές ενέργειες στο σημείο πώλησης και direct marketing δεν προσφέρονται. Πώς να χτίσεις άμεσες πωλήσεις για το brand όταν ο καταναλωτής δεν το γνωρίζει; Πώς να ανταγωνιστείς προωθητικές ενέργειες άλλων brands που ήδη έχουν χτίσει τη σχέση με τον καταναλωτή; Από την άλλη πλευρά και μια κλασσική pull στρατηγική φαντάζει δύσκολη. Πώς να ανταγωνιστείς τα τεράστια διαφημιστικά budgets των πολυεθνικών σου ανταγωνιστών; Πώς να καταφέρεις να βρεις τους πόρους για να διαφημίσεις σε πολλές διαφορετικές αγορές;

Πλέον είμαστε αρκετοί αυτοί που μιλάμε για το «self-discovery» ως μια από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους για να χτιστεί η σχέση του καταναλωτή με το brand. Πέρα από τα mega brands, τις τελευταίες δεκαετίες είναι ελάχιστα αυτά που έχτισαν τη θέση τους μέσω μαζικής διαφήμισης ή παραδοσιακών μεθόδων προώθησης πωλήσεων. Αντίθετα ο ρόλος του buzz και του word-of-mouth υπήρξε συνήθως καταλυτικός. Αντί ο καταναλωτής να νιώσει ότι ένα brand προσπαθεί να του γίνει γνωστό και κατόπιν αρεστό μέσω διαφήμισης, αντί δηλαδή να νιώσει ότι το brand προσπαθεί να του επιβληθεί,  είναι αποτελεσματικότερο να πιστέψει ότι το ανακάλυψε μόνος  του ή το έμαθε από κάποιον άλλον του οποίου την γνώμη εκτιμά.

Υπάρχει πλέον αρκετή βιβλιογραφία και μεθοδολογίες που αναφέρονται στο word-of-mouth marketing (ή αλλιώς buzz  marketing) το οποίο συνήθως εκτός από ιδιαίτερα αποτελεσματικό μπορεί να είναι και αρκετά πιο οικονομικά αποδοτικό και εφικτό για ένα export brand. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει πλήρης ανάλυση στα πλαίσια αυτού του άρθρου αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι στον πυρήνα του buzz marketing υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία: Τα passion points του καταναλωτή-στόχου (πράγματα, δραστηριότητες ή θεματικές περιοχές που  πραγματικά τον ενδιαφέρουν στην καθημερινή του ζωή) και αυτοί που μπορούν να τον επηρεάσουν στις σχετικές του απόψεις ( ειδήμονες, καθοδηγητές τάσεων, ΜΜΕ, θεσμοί, κ.ο.κ.).

Ο marketeer που προσπαθεί να χτίσει ένα export brand πιθανότατα θα βρει ευκολότερο να επικεντρωθεί σε αυτά αντί να χτίσει μεγάλες διαφημιστικές  καμπάνιες και άλλες προωθητικές ενέργειες. Η παγκοσμιοποίηση και τα νέα δίκτυα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα πολύτιμοι σύμμαχοι σε αυτή του την προσπάθεια.