Η Eurobank, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες που διαμορφώνει η πανδημική κρίση στην αγορά και την καταλυτική επίδραση της τρέχουσας συγκυρίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων αυτών το πρόγραμμα Business Banking e-Commerce solutions, ένα ολοκληρωμένο μενού λύσεων για τις εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται, ή σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν, στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Με αιχμή του δόρατος την πλατφόρμα e-POS και την υπηρεσία Eurobank Payment Link της Eurobank, το πρόγραμμα συνδράμει τις επιχειρήσεις στο πεδίο των ηλεκτρονικών πωλήσεων, με τραπεζικές, αλλά και μη, υπηρεσίες, που παρέχονται με έκπτωση από τρίτες εταιρείες, με στόχο την κάλυψη των αναγκών τόσο των νεοεισερχόμενων, όσο και των περισσότερο ώριμων επιχειρήσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής, ανέφερε: «Επιδιώκουμε να διευκολύνουμε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, που έχει αναστείλει τη φυσική του λειτουργία να επιβιώσει στην παρούσα, δύσκολη συγκυρία και, ταυτόχρονα, επισπεύδοντας τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, να συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό τους και την εξέλιξή τους σε αξιόπιστες, βιώσιμες και ανταγωνιστικές ψηφιακές εταιρείες, με δυναμική ανάπτυξης και στην post Covid εποχή».