Για τη διανομή στην αγορά της Β. Αμερικής

Η κίνηση της εταιρείας ακολουθεί την εγχώρια και διεθνή ανάπτυξή της, καθώς το 2012 έκλεισε με αύξηση μεριδίου στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις υπόλοιπες αγορές προτεραιότητας (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία & Σκανδιναβία) σημειώθηκε αύξηση 18% στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Η εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει συνολικά στην αγορά της Αμερικής, στοχεύοντας σε βελτίωση της απόδοσης της επένδυσής της.