Η LafargeHolcim θα συνεργαστεί με την IBM Services, προκειμένου οι δύο εταιρείες να αναπτύξουν περαιτέρω την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα για τη βελτιστοποίηση της μελέτης έργων οδοποιίας, «ORIS». Η λύση αυτή μπορεί να μειώσει το κόστος των έργων οδοποιίας έως και κατά το ένα τρίτο, καθώς και τις εκπομπές άνθρακα κατά το ήμισυ, τριπλασιάζοντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής των δρόμων. Η πλατφόρμα ORIS προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης της κατασκευής και της βιωσιμότητας των δρόμων.