Κυβερνοασφάλεια, θέματα απάτης και διαφθοράς, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και εταιρική κουλτούρα αποτελούν τις προτεραιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναφέρει νέα έρευνα του EY Center for Board Matters, με τίτλο «Board Agenda 2021», σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία και Αφρική (EMEIA).

Ενδεικτικά, βρέθηκε ότι 73% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι τα μέτρα πρόληψης κρίσεων και η διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας, θα είναι σημαντικά για την επιχείρησή τους, ενώ 52% ότι οι υπάρχουσες στρατηγικές για την αποτροπή τους είναι εκτεταμένες και επαρκείς. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, «Global Institutional Investor Survey», 91% των θεσμικών επενδυτών αναφέρουν ότι οι μη χρηματοοικονομικές αναφορές έπαιξαν κρίσιμο ρόλο κατά τις επενδυτικές τους αποφάσεις το τελευταίο δωδεκάμηνο.

«Τα Διοικητικά Συμβούλια των ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να ανταποκριθούν με αμεσότητα στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, για να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια συνεκτική στρατηγική για την επόμενη μέρα. Ζητήματα όπως η κυβερνοασφάλεια, τα θέματα απάτης και διαφθοράς, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και η βιωσιμότητα, αναδεικνύονται σε κορυφαίες προτεραιότητες. Αυτά όλα θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη νέα εταιρική κουλτούρα της επιχείρησης, η οποία οφείλει να ανταποκρίνεται στις αξίες, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες που ανέδειξε η κρίση», σημείωσε σχετικά ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος.