Το πρώτο τεύχος του Lawyer | The Business Magazine, το νέου µηνιαίου συνδροµητικού business περιοδικού της BOUSSIAS, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Θέτοντας στο επίκεντρο τον δικηγόρο, στο πρώτο τεύχος του Lawyer φιλοξενούνται συνεντεύξεις κορυφαίων δικηγόρων, αρθρογραφία από καταξιωµένους νοµικούς και experts της ελληνικής και ξένης αγοράς, αλλά και ειδικά αφιερώµατα για επίκαιρη θεµατολογία, όπως είναι ο Γενικός Κανονισµός για την προστασία προσωπικών δεδοµένων, οι εξελίξεις στο φορολογικό τοπίο και η ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Μεταξύ άλλων, το τεύχος Ιουνίου φιλοξενεί συνεντεύξεις από τους Δηµήτρη Βερβεσό, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Bjarne P. Tellmann, General Counsel & Chief Legal Officer, Pearson, και Etienne Sanz de Acedo, CEO International Trademark Association, καθώς και αρθρογραφία µε θεµατολογία όπως Τεχνητή Νοηµοσύνη κατά της ρητορικής µίσους, Η Πνευµατική Ιδιοκτησία στην εποχή του Covid-19, ΣΔΙΤ: Η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και η ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας κατά το προσυμβατικό στάδιο, Οι προκλήσεις της πανδηµίας για την ιδιωτικότητα, Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 για την προστασία των εμπορικών απορρήτων στην Ελλάδα, Brexit & Προσωπικά Δεδοµένα: Ο αντίκτυπος για το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.