Ο τομέας των Μεταφορών και των Logistics έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στα τελευταία χρόνια και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η πρόσφατη έρευνα της KPMG στην Ελλάδα, «Future of Transportation & Logistics: Trends and Developments in the Greek Market», παρουσιάζει μια επισκόπηση της αγοράς και αναδεικνύει τάσεις και προκλήσεις.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα, ο τομέας των 3PL (Third party logistics), ενώ παρουσίαζε σημαντική ανάπτυξη από το 2016 έως το 2019, δέχτηκε ένα χτύπημα το 2020 στην αρχή της πανδημίας, για να ανακάμψει γρήγορα με μέσο όρο CAGR 21% από το 2020 έως το 2021. Η πανδημία επέβαλε μια άνοδο στη ζήτηση για τις υπηρεσίες μεταφοράς την οποία δεν ανέμεναν πολλές εταιρείες 3PL και τόνισε την ανάγκη για αύξηση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας.

Η απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων μεταφορών κατατάχθηκε χαμηλότερα από αντίστοιχες άλλων χωρών. Η ελληνική αγορά 3PL αποτελείται από μικρομεσαίους παίκτες, με την αγορά να παραμένει ανταγωνιστική με υψηλά επίπεδα κατακερματισμού. Περαιτέρω, οι κύριες τάσεις που καταγράφηκαν είναι η έμφαση στη βιωσιμότητα, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η έντονη ενσωμάτωση της τεχνολογίας.