Στη δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας για το influencer marketing προχώρησε η Incorporated Society of British Advertisers (ISBA), σε συνεργασία με agencies και influencers, προκειμένου να εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ των μελών του industry.

Δεδομένων των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει, τα τελευταία χρόνια το influencer marketing, απειλητικών για την εμπιστοσύνη μεταξύ brands, agencies, influencers και καταναλωτών, το Code of Conduct for Influencer Marketing αποτελεί οδηγό καλών πρακτικών με σειρά δεσμεύσεων τόσο από πλευράς brands, όσο και από μέρους των agencies και των ταλέντων του κλάδου. Στους στόχους του περιλαμβάνονται: επίτευξη της διαφάνειας την οποία αναμένουν και δικαιούνται οι καταναλωτές, εφαρμογή αυθεντικού και αποτελεσματικού influencer marketing και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ brands, agencies και ταλέντων.

«Σε έναν κόσμο όπου η διαφήμιση υποφέρει από την απώλεια εμπιστοσύνης και οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να πιστέψουν τις συστάσεις ενός δικού τους προσώπου ή “κάποιου που τους μοιάζει”, οι influencer καμπάνιες προσφέρουν στο άτομο, σε agencies και brands τη δυνατότητα να συνεργαστούν, χρησιμοποιώντας νέες πλατφόρμες για να προσεγγίσουν το κοινό με engaging τρόπους», σημείωσε ο Director General της ISBA, Phil Smith. (Πηγή: Campaign)