Ανταποκρινόμενοι στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημόσια διαβούλευση γύρω από το ζήτημα των fake news και της online παραπληροφόρησης, οι ευρωπαϊκοί φορείς του οικοσυστήματος της εμπορικής επικοινωνίας προχώρησαν πρόσφατα σε κοινή τοποθέτησή τους γύρω από το θέμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών (EACA), το Συμβούλιο Ευρωπαίων Εκδοτών (EPC), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Direct και Interactive Marketing (FEDMA), ο ευρωπαϊκό βραχίονας του Interactive Advertising Bureau (IAB Europe) και η News Media Europe (NME), έδωσαν στη δημοσιότητα κείμενο το οποίο καλωσορίζει την πρωτοβουλία εκφράζοντας επίσης ανησυχίες για τις επιπτώσεις του φαινομένου στη φήμη όλων όσοι συμμετέχουν στην αλυσίδα της ψηφιακής επικοινωνίας. Επισημαίνουν ότι, καθώς η online διαφήμιση αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για την αγορά των Μέσων στην Ευρώπη, σκοπός τους είναι να εργασθούν για την υποστήριξη της ποιοτικής δημοσιογραφίας και την αποκοπή των fake news από τη χρηματοδοτική αλυσίδα της διαφήμισης.

Επισημαίνουν επίσης ότι είναι μείζονος σημασίας τα fake news να διαχωριστούν σαφώς από νόμιμες διαφημιστικές πρακτικές (όπως native, advertorials, sponsored content κ.ά.), οι οποίες δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της διαβούλευσης. Υπογραμμίζουν την τεχνική πρόκληση του αποκλεισμού των sites που φιλοξενούν fake news από τη διαφημιστική χρηματοδότηση, αντιπαραθέτουν τη δραστηριότητα της αγοράς στον τομέα του brand safety και εγείρουν το ζήτημα των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η θέσπιση «σκληρών» ρυθμιστικών μέτρων που στοχεύουν ξεκάθαρα στο περιεχόμενο. Σε μια τέτοια περίπτωση, τίθενται όπως λένε σε κίνδυνο οι θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας των Μέσων. Οι φορείς αναφέρονται τέλος στις πολυάριθμες πρωτοβουλίες που αναδύονται σε επίπεδο ανάπτυξης προγραμμάτων αντιμετώπισης των fake news, από όλους τους stakeholders.

Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων εντοπισμού των fake news, συνδυάζοντας τεχνολογίες και λύσεις όπως cloud, machine learning, video recognition, με editorial εξειδίκευση. «Τέτοιες πρωτοβουλίες», αναφέρουν, «πρέπει να υποστηριχθούν». Στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης, σημαντικό ρόλο θα παίξει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στα Μέσα και στην ποιοτική δημοσιογραφία, λένε τέλος οι partners της πρωτοβουλίας. Που σημαίνει ότι και το ίδιο το οικοσύστημα της επικοινωνίας οφείλει να αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο τα Μέσα και το περιεχόμενό τους: Ως φορείς ενημέρωσης και αξιοπιστίας και όχι ως «όργανα» γκρίζας διαφήμισης άμεσου κέρδους…