Το 2021 ήταν για τα brands και τους brand owners… μια χρονιά η οποία έδωσε τον χρόνο να εμπεδώσουμε πως η μόνη σταθερά είναι η αλλαγή. Διανύουμε μια νέα εποχή, βρισκόμαστε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα οι καταναλωτές γίνονται περισσότερο απαιτητικοί και ενημερωμένοι από ποτέ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, οι τάσεις αλλάζουν, οι marketers καλούνται να διαχειριστούν συνεχώς νέα δεδομένα & insights και να τα ενσωματώσουν στις στρατηγικές τους, παραμένοντας πιστοί στο brand purpose. Θα έλεγε κανείς ότι πλέον ότι η ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές και η ευελιξία είναι μονόδρομος.

Οι προτεραιότητες του σύγχρονου καταναλωτή είναι… η βελτίωση της ζωής του, η ανάγκη για σύνδεση, το ευ ζην της κοινωνίας και η συνεισφορά του σε ένα καλύτερο μέλλον.

Για να συνδεθεί σήμερα με την κοινωνία, το marketing οφείλει να… ακολουθεί την λογική «keeping it real»! Το marketing πρέπει να φροντίζει ώστε η μάρκα να έχει προσωπικότητα, να έχει σκοπό, να λέει αλήθεια. Η επικοινωνία πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την πραγματικότητα και να έχει ουσία, περιεχόμενο.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο marketer του αύριο είναι… ικανότητα αντίληψης και ανάλυσης, προσαρμοστικότητα και γρήγορα ανακλαστικά. Ύψιστο ρόλο έχουν ήδη, και θα συνεχίσουν, η συναισθηματική νοημοσύνη και η διάθεση για upskilling & reskilling.

Ο ρόλος του marketing στην πορεία για βιωσιμότητα είναι… καταλυτικός. Οι marketers έχουν την δύναμη αλλά και την ευθύνη να ενσωματώσουν την ατζέντα της βιωσιμότητας στις εταιρείες και τις μάρκες, και μέσω της επίτευξης των στόχων αυτής να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία, προστατεύοντας το μέλλον μας.

H δηµιουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα είναι έννοιες που… συνδέονται. Η δημιουργικότητα είναι ένα μοναδικό εργαλείο, ένα ταξίδι κατά το οποίο εκτυλίσσεται μια ιδέα μέσα από διάφορα μονοπάτια και καταλήγει σε κάτι απτό, το οποίο εξυπηρετεί τη στρατηγική, τους στόχους, το μήνυμα. Όσο πιο ευφάνταστη, τολμηρή και πρωτότυπη είναι εν τέλει η επικοινωνία τόσο καλύτερα θα μιλήσει στον καταναλωτή και επομένως τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι.