Αναλυτικότερα, οι ερωτηθέντες δήλωσαν σε ποσοστό 62% ότι τα budgets των πελατών τους σταθεροποιούνται (το ποσοστό στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 ήταν 60%), ενώ το ? δήλωσε ότι τα budgets των πελατών, μεγαλώνουν. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που πίστευε το αντίθετο στην έρευνα του 2012, έχει μειωθεί από 16% σε 13%. Οριακή άνοδο βλέπουν και στα new business, με το ποσοστό όσων αναφέρουν σχετική δραστηριότητα να ανέρχεται σε 58%, σε σχέση με το 56% για το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Σχεδόν το 74% των επικεφαλής των εταιρειών PR περιγράφουν την εταιρεία τους ως «busy» ή «very busy», μια άνοδο της τάξης σχεδόν του 7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αυτά, είναι τα καλά νέα της ημέρας. Στα όχι και τόσο καλά νέα, οι επαγγελματίες των PR ανά την Ευρώπη, βλέπουν το κομμάτι του over-servicing να συνεχίζει να μεγαλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι τα οφέλη από την αύξηση της δαπάνης και των new business ίσως και να εξανεμίζονται στην πορεία… Σχεδόν το 1/3 των ερωτώμενων στην έρευνα του τρίτου τριμήνου του 2013, ανέφεραν ότι το over-servicing αυξήθηκε οριακά ή και σημαντικά, σε σχέση με το ποσοστό 26% που πίστευε το ίδιο το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Το πιο σημαντικό όμως, ίσως, από όλα τα ευρήματα, είναι η διαφαινόμενη συνειδητοποίηση από τους ηγέτες των εταιρειών PR, στο συντριπτικό ποσοστό του 93%, ότι measurement και analytics είναι οι έννοιες που θα οδηγήσουν στο μέλλον τη βιομηχανίας τους.

Ένα 60% των ερωτώμενων, δηλώνει ότι οι πελάτες δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μέτρηση και ανάλυση στις Δημόσιες Σχέσεις, όμως, από την άλλη, το 59% δήλωσε ότι το θέμα του measurement και του analytics στα PR είναι εξαιρετικά πολύπλοκο… Για κάποιους είναι επίσης ακατανόητο, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό το θεωρεί μάλλον κάτι…άσχετο: «Looks only backwards».

Αν η βιομηχανία των PR βρίσκεται –επιτέλους- σε φάση ανάκαμψης, έστω αργή και επίπονη, η συνειδητοποίηση των μελλοντικών τάσεων και η έγκαιρη κατανόηση και ενσωμάτωσή τους στις προσφερόμενες υπηρεσίες, έχει κρίσιμη σημασία. Μπορεί οι «απαισιόδοξοι» της αγοράς να μειώθηκαν από 24 σε 16% και οι «αισιόδοξοι» να αυξήθηκαν σημαντικά, όμως όλα αυτά δεν λένε τίποτα, αν οι ίδιοι οι επαγγελματίες δεν κάνουν το μεγάλο βήμα να απαντήσουν ουσιαστικά στις νέες προκλήσεις.