Στις 25 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκαν δύο επιστολές της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. προς τον ΣΔΕ και την ΕΔΕΕ, που αναφέρονταν στην απροθυμία των καναλιών να υιοθετήσουν και να υλοποιήσουν δεσμεύσεις για τις οποίες δεν έχουν συμφωνήσει.

Προφανώς έχουν φτάσει στα αυτιά της Ένωσης οι προτάσεις προς πελάτες, ορισμένων διαφημιστικών εταιρειών και των media shops τους, που αφορούν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, για τις οποίες εγγυώνται τόσο το ύψος τους (!), όσο και τον πιθανό πληθωρισμό που έχουν υπολογίσει. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Το κυριότερο είναι, γιατί η συγκεκριμένη Ένωση, επιχειρεί να «ρυθμίσει»/επαναφέρει την αγορά (που την κρίνει απορυθμισμένη), απευθύνοντας επιστολή συμμόρφωσης/προειδοποίησης, προς το σύνολο των μελών της αγοράς;

Είναι γνωστές οι πρακτικές τριών συγκεκριμένων media shops σχετικά με τα κολπάκια τους με τις τιμές (τελευταία έχει ενδώσει και ένα από τα μεγάλα…). Είναι επίσης γνωστό, από χρόνια, ότι έκαστος τηλεοπτικός σταθμός, ακολουθεί την εμπορική πολιτική που εκτιμά στην σχέση του με τα media shops. Τέλος, είναι αδιαμφισβήτητο ότι τόσο οι πολυεθνικοί πελάτες, όσο και αρκετοί τοπικοί, ζητούν, είτε μέσω spec είτε απευθείας, δέσμευση στο CPR και στο επίπεδο πληθωρισμού. Είναι αλήθεια ότι το CPR είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, αλλά προφανώς δεν θα ανέβει επειδή το λέμε, αλλά μόνο εάν η αγορά το «επιτρέψει».

Όπως κάνουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί επενδύσεις, έτσι κάνουν και οι πελάτες, σε περίοδο μάλιστα μείωσης της κατανάλωσης και άρα και σε αυτούς προκύπτει αναντιστοιχία επενδύσεων και εσόδων. Το υπουργείο δε, ζει τον δικό του παροξυσμό, θεωρώντας εμμονικά ότι θα βρεθούν 7 επιχειρήσεις να πετάξουν από 35 εκατ. ευρώ και έτσι έβαλαν το ΕΣΡ να συνεχίσει το φιάσκο του 2016, απαξιώνοντας σε λίγους μήνες την αξιοπιστία του ως Ανεξάρτητη Αρχή. Ουσιαστικά η κυβέρνηση θέλει 7 ζημιογόνους σταθμούς, για 10 συνεχόμενη έτη.

Όλα αυτά κάνουν μεν σύνθετο το παζλ, αλλά ένας υγιής επιχειρηματικός αμυντικός μηχανισμός δεν μπορεί να δικαιολογεί πρακτικές προειδοποιήσεων. Η Ένωση δεν θα καταφέρει τίποτα. Γιατί; Διότι ορισμένα μέλη της συμφωνούν και παρέχουν τις τιμές που έχουν εγγυηθεί τα 2-3 media shops, υποσκάπτοντας στην πράξη την σωστή λειτουργία της αγοράς. Εάν θεωρήσουμε ότι δεν το κάνουν αυτό, τότε τα συγκεκριμένα media shops λένε ψέματα στους πελάτες και θα έπρεπε ήδη να το γνωρίζαμε, αφού θα κέρδιζαν αρχικά κάποιο spec, αλλά θα το έχαναν άμεσα λόγω αδυναμίας να υλοποιήσουν τα συμφωνηθέντα (κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ…) Μια καλή πρακτική θα ήταν να δημοσιοποιηθούν τα media shops που λειτουργούν στην βάση του σκεπτικού της επιστολής, ώστε να μην χαρακτηριζόμαστε όλοι.

Το κείμενο Υπογράφει ο Θεόφιλος Κωτσίδης Media & Digital Strategist, Founder Oyster Media