Ο Πρόεδρος της εταιρείας παρουσίασε το σχέδιο δράσης για το υπόλοιπο 2009

Βασικός άξονας της ομιλίας του ήταν η πεποίθησή του ότι τα στελέχη μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην απαιτούμενη αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, παρέθεσε το σχέδιο δράσης της ΕΕΔΕ για το υπόλοιπο 2009, το οποίο περιλαμβάνει:
1. Αναβάθμιση του προσφερόμενου επιμορφωτικού της έργου.
2. Επέκταση του μεταπτυχιακού της προγράμματος σε δύο επιπλέον πόλεις.
3. Αναβάθμιση των παροχών προς τα μέλη της.
4. Υλοποίηση σημαντικών εκδηλώσεων με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας στους επαγγελματίες.
5. Διεκδίκηση σημαντικού ρόλου στη διοίκηση διεθνών οργανώσεων όπου η ΕΕΔΕ είναι μέλος.
6. Αύξηση των συμμαχιών για δημιουργία εναλλακτικών πηγών τεχνογνωσίας.
7. Ουσιαστική ανάπτυξη του τομέα Πιστοποιήσεων.
8. Στα θέματα των Διεθνών Σχέσεων, μέσα από την συνεργασία με τις διοικούσες των Ινστιτούτων της ΕΕΔΕ, δημιουργία διμερών σχέσεων με οργανισμούς του εξωτερικού.

Ως προς τις σχέσεις της εταιρείας με το κράτος, ο Κ. Λαμπρινόπουλος είπε ότι “όλες οι κυβερνήσεις γνωρίζουν πως η ΕΕΔΕ μπορεί να προσφέρει, είτε υλοποιώντας συγκεκριμένα προγράμματα, είτε αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο, είτε συμμετέχοντας σε επιτροπές. Οι αντίστοιχοι οργανισμοί του εξωτερικού παίζουν αυτόν τον ρόλο. Απλά εκμεταλλευθείτε την εθελοντική μας προσφορά”.