Η παραδοσιακή κατάταξη της ύλης της θεωρίας των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων που ακολουθείται σε όλα ανεξαιρέτως τα εγχειρίδια, βασίζεται στη λογική των δύο ευδιάκριτων ενοτήτων της θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου και της θεωρίας των Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων, του Μικρο και του Μακρο-οικονομικού επιπέδου ανάλυσης αντίστοιχα.

Πέρα από το Διεθνές Εμπόριο και τις Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, το περιεχόμενο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει διευρυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 20-30 χρόνια ώστε να περιλαμβάνει τη θεωρία της Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης καθώς και τις Διεθνείς Μετακινήσεις των Παραγωγικών Συντελεστών.

Αναφορικά με την κατάταξη της ύλης, το βιβλίο χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο, αναλύεται η θεωρία του διεθνούς εμπορίου και στο δεύτερο η θεωρία της εμπορικής πολιτικής. Τα δύο αυτά κεφάλαια αναφέρονται στη θεωρητική συζήτηση που θεμελιώνει τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από το ελεύθερο εμπόριο, καθώς και το τι πραγματικά συμβαίνει όσον αφορά στην άσκηση εμπορικής πολιτικής από τις διάφορες χώρες του κόσμου.

Στα δύο επόμενα κεφάλαια το βιβλίο καταπιάνεται με το νομισματικό (μακρο-οικονομικό) σκέλος των διεθνών οικονομικών σχέσεων με τα ζητήματα των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο τρίτο κεφάλαιο και την ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών στο τέταρτο. Η Θεωρία της Οικονομικής Ενοποίησης (Ολοκλήρωσης) εξετάζεται ως εφαρμογή της θεωρίας των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο πέμπτο κεφάλαιο, ενώ η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης στο έκτο.

Τέλος, η διεθνής κινητικότητα της εργασίας και του κεφαλαίου μελετώνται στα κεφάλαια επτά και οκτώ αντίστοιχα. Ως προς τη δομή του κάθε κεφαλαίου, αρχικά παρατίθενται τα περιεχόμενά του και στη συνέχεια ακολουθεί γλωσσάρι των βασικών όρων.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Χρήστος Νίκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σπούδασε στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο College of Europe και στο Πανεπιστήμιο του York. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας και Research Fellow στα Πανεπιστήμια York, Leeds, Bradford και Hull, ως Ε.Μ.Υ. στην Α.Β.Σ.Θ. και ως επισκέπτης καθηγητής στο Α.Π.Θ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο εστιάζονται στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και την ελληνική οικονομία.

Έκδοση: Επίκεντρο, 2011, Σελίδες: 280, Διαστάσεις: 17×27 ΤΙΜΗ €18 [www.epikentro.gr]