Ο Γιάννης Καντώρος στο 2ο Συνέδριο για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό
Το 2ο Συνέδριο για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, που οργανώθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και από τον Νίκο Φίλιππα, καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, έδωσε μηνύματα και για τον Ασφαλιστικό Αλφαβητισμό.

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, η οποία ήταν χορηγός του Συνεδρίου, ανέπτυξε με στοιχεία το θέμα της υστέρησης της ασφαλιστικής γνώσης στους Έλληνες πολίτες. Κάθε πρωτοβουλία για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, όπως είπε, έχει νόημα κοινωνικής υπευθυνότητας και συνδέεται με την αναγκαιότητα του Aσφαλιστικού Αλφαβητισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έλλειμμα ασφαλιστικών γνώσεων αντανακλάται στην ιδιαίτερα χαμηλή διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνία, μόλις στο 2% περίπου του ΑΕΠ στη χώρα μας. Ο Γιάννης Καντώρος επεσήμανε ότι «η επικοινωνία για την ασφάλιση θα πρέπει να ενταθεί και για να γίνει πιο αποτελεσματική, να βασιστεί στην απλούστευση των βασικών εννοιών, στην αξιοποίηση του διαδικτύου και σε εκπαίδευση των πολιτών με σύγχρονες πρακτικές, στη συνεχή εκπαίδευση των διαμεσολαβούντων της ασφαλιστικής αγοράς, στην έρευνα και σε οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών».