Την έναρξη ερευνητικού έργου με τίτλο «Πρότυπο σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης της ευπάθειας και του καταστροφικού κινδύνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα – Ύαντας» ανακοίνωσε η Interamerican με στόχο να ανταποκριθεί στις συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών από ακραία φυσικά φαινόμενα. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την Geospatial Enabling Technologies (GET), εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της χωρικής πληροφορίας.