Η OgilvyOne για τα Interamerican Home

Η κατεύθυνση αυτή επιλέχτηκε για να ευαισθητοποιήσει το online κοινό στο θέμα της προστασίας του σπιτιού του. Το δημιουργικό έχει βασιστεί στο γεγονός ότι το σπίτι δεν είναι απλά μια στέγη, αλλά αντιπροσωπεύει σημαντικές στιγμές και περιέχει αντικείμενα με τα οποία είμαστε όλοι συναισθηματικά δεμένοι. Μέσα από τις  παροχές τους, τα νέα προγράμματα INTERAMERICAN Κατοικία προστατεύουν το σπίτι στην πιο ολοκληρωμένη του μορφή.