Σύμφωνα με τη Media Services, το 2013 η συνολική διαφημιστική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4%, φθάνοντας στα 1,19 δισ. ευρώ. Η τηλεόραση απορρόφησε κονδύλια 571,40 εκατ. ευρώ (+21,7% έναντι του 2012), αποσπώντας το 48% του συνόλου. Αντιθέτως, τα περιοδικά εμφάνισαν απώλειες 17%, πέφτοντας στα 291,67 εκατ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 24,6% της αγοράς. Οι εφημερίδες και το ραδιόφωνο από την άλλη, σημείωσαν μικρή άνοδο, με αποτέλεσμα να διαμορφώσουν οριακά χαμηλότερα μερίδια (21,8% και 5,5% αντίστοιχα). Επιπλέον, το τρέχον έτος ο ρυθμός αύξησης των διαφημιστικών εσόδων επιταχύνθηκε, αφού την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου σημειώθηκε άνοδος 10,8% σε ετήσια βάση, με το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου να αποδίδεται στην τηλεόραση.

«Ανάπτυξη από τη διαδραστική διαφήμιση»
Στην έρευνα καταγράφονται και οι θεσμικές αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν στη διαφημιστική αγορά από 1η Ιουλίου του 2015, μετά την ψήφιση της τροπολογίας του περασμένου Αυγούστου. Αλλαγές όπως η υποχρεωτική απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα ΜΜΕ και η κατάργηση της δυνατότητας τιμολόγησης από τη μεσολαβούσα διαφημιστική εταιρεία, η αποκλειστική επιβάρυνση του διαφημιζομένου με την αμοιβή των διαφημιστικών εταιρειών και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού αγγελιόσημου, αφού στο εφεξής θα βασίζεται στην πραγματική τιμή που τιμολογείται από το ΜΜΕ στο διαφημιζόμενο, όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης. Σύμφωνα με τον Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνων Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «η ήπια άνοδος των διαφημιστικών δαπανών το 2013 δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον. Η ανάπτυξη όμως θα προέλθει από όσες εταιρείες του κλάδου επενδύσουν σε τεχνολογίες ψηφιακής/διαδραστικής διαφήμισης». Σύμφωνα εξάλλου, με εκτιμήσεις της αγοράς, από μήνα σε μήνα η διαφημιστική δαπάνη που κατευθύνεται στην digital & mobile advertising αυξάνεται κατά μέσο όρο 15-20%, γεγονός που αποδεικνύει ξεκάθαρα τη δυναμική αυτού του είδους της διαφήμισης.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 137 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αυτές, ο κύκλος εργασιών του δείγματος, το 2013 μειώθηκε κατά 7,9%, στα 600,84 εκατ. ευρώ, με 6 στις 10 εταιρείες να υπόκεινται σε μείωση των εσόδων τους. Την ίδια στιγμή, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) αυξήθηκαν κατά 11,4%, στα 15,29 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 11 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο των ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκε σε 4,2%, από 3,6% το 2012, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ αυξήθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα, στο 2,3%. Παράλληλα, ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκε ελαφρώς σε 3,6 προς 1, ενώ οι απαιτήσεις του κλάδου το τελευταίο έτος εισπράχθηκαν κατά μέσο όρο εντός 6,5 μηνών.

Συγκεντρωτική διαφηµιστική δαπάνη 2013
ΜΕΣΟ ΙΑΝ. – ΔΕΚ 2012 ΠΟΣ/ΤΑ ΙΑΝ. – ΔΕΚ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤ/ΛΗ
Τηλεόραση 469.415.234 41,14% 571.396.484 48,14% 21,73%
Περιοδικά 351.746.550 30,83% 291.668.526 24,58% -17,08%
Εφηµερίδες 255.827.097 22,42% 258.682.651 21,80% 1,12%
Ραδιόφωνο 64.090.345 5,62% 65.080.297 5,48% 1,54%
ΣΥΝΟΛΟ 1.141.079.226 100,00% 1.186.827.958 100,00% 4,01%