Οι έρευνες αυτές δημοσιοποιήθηκαν από την Info-bank Hellastat, η οποία αφορά στην Ελλάδα, καθώς και από τις RSA-Tμήμα Ασφαλείας της EMC και FedEx, οι οποίες είναι διεθνείς.

ΙΒΗS: Αύξηση 10% των online αγορών το 2014 στην Ελλάδα
O κλάδος των ηλεκτρονικών αγορών στην χώρα μας εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη λόγω των χαμηλότερων τιμών σε σχέση με τα συμβατικά καταστήματα, ενώ οι καταναλωτές σταδιακά εξοικειώνονται περισσότερο με την τεχνολογία, αναφέρει μελέτη της IBHS. Βάσει στοιχείων του ELTRUN, το 2013 οι συνολικές πωλήσεις των ελληνικών και ξένων e-shops σε Έλληνες καταναλωτές διαμορφώθηκαν σε 3,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 25% από το 2012. Η αγορά εκτιμάται ότι ενισχύθηκε περαιτέρω το 2014, καθώς οι καταναλωτές αύξησαν κατά περίπου 10% τον αριθμό των προϊόντων και υπηρεσιών που αγόρασαν διαδικτυακά. Οι online καταναλωτές το 2013 ανήλθαν σε περίπου 2,2 εκατ. (από 1,9 εκατ. το 2012), αποτελώντας μόνο το 35% των χρηστών του διαδικτύου, σε σχέση με 70% στη Δυτική Ευρώπη. Επιπλέον, μόνο το 60%-65% των αγορών πραγματοποιούνται από ελληνικά sites, με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να προτιμούν τα εθνικά sites για το 90% των αγορών τους.

Τα ελληνικά e-shops έχουν υλοποιήσει διαχρονικά σημαντική αναβάθμιση σε τομείς όπως η ασφάλεια των συναλλαγών, οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής, η λειτουργικότητα και φιλικότητα της ιστοσελίδας και οι υπηρεσίες υποστήριξης. Σύμφωνα με το ELTRUN, για το 2014 το 70% των e-shops αναφέρει αναλυτικά τους όρους χρήσης των συναλλαγών (61% το 2012), ενώ αύξηση 68% εμφανίζει το ποσοστό όσων αναφέρουν ξεκάθαρα την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (60% το 2012). Αντιθέτως, το 10% κρίνεται επισφαλές ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών λόγω έλλειψης εταιρικής πληροφόρησης. Η αντικαταβολή αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τρόπο πληρωμής, καθώς εφαρμόζεται στο 91% των e-shops.

Τέλος, το 81% παρέχει δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας και το 72% χρεωστικής, ποσοστά ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με το 2012. Σύμφωνα με τον Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «o κλάδος έχει περιθώρια για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα και του χαμηλού –συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες- αριθμού των online αγοραστών. Πάντως, απαραίτητη προϋπόθεση για ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων αποτελεί η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα e-shops, κάτι που θα επιτευχθεί μέσω βελτίωσης της ασφάλειας των συναλλαγών».

RSA: Από το διαδίκτυο το 26-50% του συνολικού τζίρου
Περνώντας στο διεθνές περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη έρευνα της RSA (το τμήμα ασφαλείας της EMC), η οποία αφορούσε στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και διεξήχθη σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών J.Gold Associates, με τη συμβολή της εταιρείας TeleSign. H έρευνα είχε τίτλο «Ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω mobile συσκευών: Φίλος ή εχθρός;» και αξιολογεί τις νέες τάσεις, αλλά και τον οικονομικό αντίκτυπο του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω mobile συσκευών. Σε αυτή συμμετείχαν 250 μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες είχαν κατά μέσο όρο έσοδα ύψους 2,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η έρευνα φέρνει στο φως τις ευρύτερες επιπτώσεις των υποθέσεων που σχετίζονται με απάτες μέσω κινητών τηλεφώνων, με το μέσο όρο των ερωτηθέντων να έχουν υποστεί απώλειες της τάξεως των 92,3 εκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος.

Τέσσερα είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας: Το πρώτο αναφέρει ότι το 1/3 των οργανισμών δήλωσε πως το εύρος των εσόδων που αποκομίζουν από το διαδίκτυο ανέρχεται στο ύψος του 26-50% του συνολικού τους τζίρου. Στη συνέχεια, το 25% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το 11-25% των εσόδων τους προέρχεται από εφαρμογές για mobile συσκευές, ενώ το 50% αναμένει τα έσοδα που προέρχονται από τις συγκεκριμένες συσκευές να αυξηθούν κατά 11-50% τα επόμενα 3 χρόνια. Τέλος, το 30% των οργανισμών προβλέπει αύξηση 51-100% των εσόδων που προέρχονται από mοbile συσκευές. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το διαδίκτυο και το mοbile κανάλι αποτελούν πλέον βασική πηγή εσόδων. Τα συγκεκριμένα, μεγάλα ποσοστά, καθιστούν απαραίτητη για τις εταιρείες την εύρεση λύσεων για την προστασία των εσόδων τους από ενδεχόμενες απάτες. Ο μεγάλος αριθμός απωλειών, υποδεικνύει την ύπαρξη ενός ιδιαιτέρως σοβαρού προβλήματος το οποίο δεν αντιμετωπίζεται κατάλληλα από τα υπάρχοντα συστήματα και τις σχετικές διαδικασίες.

Επιπλέον, καθώς η πλειονότητα των εταιρειών προσδοκά στη συνεχή αύξηση αυτών των εσόδων, προκύπτει επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση των συναλλαγών. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η πλειοψηφία των εταιρειών διατηρεί μια λανθασμένη αντίληψη σχετικά με το θέμα της ασφάλειας: 2/3 των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για να εντοπίσουν γρήγορα και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε διαδικτυακή επίθεση που μπορεί να επηρεάσει τις ιστοσελίδες τους. Ωστόσο, το 59% όσων ρωτήθηκαν, δήλωσαν πως έχουν χάσει έως και 25% των εσόδων της εταιρείας λόγω δραστηριοτήτων εξαπάτησης. Οι δραστηριότητες μέσω mobile συσκευών αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο, αυξάνοντας τον κίνδυνο της απάτης. Για τον λόγο αυτό, οι εταιρείες πρέπει να ενισχύσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας τους, καθώς και τις διαδικασίες login και authentication.


Σχεδόν το 20% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η απάτη μέσω mobile συσκευών, κυμαίνονταν μεταξύ 25 έως 49% του συνόλου, ποσοστό που έχει οδηγήσει τους οργανισμούς σε μια μέση απώλεια 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Επιχειρήσεις με έσοδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, υπέστησαν απώλειες εσόδων μεταξύ 15 και 240 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω υποθέσεων που σχετίζονται με απάτες στο διαδίκτυο και το mobile κανάλι, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έσοδα από 100 έως 999 εκατομμύρια δολάρια είχαν απώλειες από 3 έως 13 εκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εταιρείες θα κινηθούν προς τα πλέον προηγμένα μέσα πιστοποίησης ταυτότητας. Σήμερα τα πιο γνωστά συστήματα είναι εκείνα που απαιτούν ένα απλό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Το 47% του δείγματος ανέφερε ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια, σχεδιάζει να εφαρμόσει προηγμένους μηχανισμούς ασφαλείας, όπως συστήματα που βασίζονται σε χρήση βιομετρικών στοιχείων και άλλα.

Η χρήση των προηγμένων εργαλείων ανάλυσης που παρακολουθούν μοτίβα συμπεριφορών και αντιμετωπίζουν τις απάτες, θα αυξηθεί κατά 50% τα επόμενα χρόνια. Τέλος, το 74% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή εργαλεία ανάλυσης για την ανίχνευση επιθέσεων στο διαδίκτυο και σε mobile συσκευές, σε πραγματικό χρόνο.

FedEx: Οι καταναλωτές προτιμούν αγορές από γνωστά, μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα ωστόσο ήταν και τα ευρήματα της έρευνας που ζητήθηκε από τη FedEx και υλοποιήθηκε από τη Forrester Consulting, σχετικά με τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών από όλον τον πλανήτη που κάνουν online αγορές. Σύμφωνα με αυτή, οι online συναλλαγές αντιστοιχούν σε περισσότερα από 1 τρις. δολάρια παγκοσμίως, ενώ προβλέπεται ότι θα διπλασιαστούν τα επόμενα 4 χρόνια. Η έρευνα έχει τίτλο «Κατακτώντας την Ευκαιρία του Διακρατικού Εμπορίου» και προσφέρει μεγαλύτερη κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς στο παγκόσμιο διακρατικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Για τους σκοπούς της διεξήχθησαν συνεντεύξεις με περισσότερους από 9.000 καταναλωτές σε 17 χώρες και περιοχές, αλλά και με μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα.

Όπως έδειξε η έρευνα, πρωταρχικοί προορισμοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ οι καταναλωτές δήλωσαν διακρατικές αγορές και από τις 17 διεθνείς αγορές που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, οι ΗΠΑ, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι τρεις μεγαλύτεροι εξαγωγείς αγαθών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν τα προϊόντα τους από γνωστά, μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα.
Στην πραγματικότητα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε κάθε χώρα που συμπεριλήφθηκε στην έρευνα δήλωσε ότι τα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι η πρώτη τους επιλογή από 5 τρόπους διακρατικού εμπορίου. Η FedEx εκτιμά ότι τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εισέλθουν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές είναι μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον συμπέρασμα – αν και αναμενόμενο –, είναι το γεγονός ότι οι φόροι και οι δασμοί περιορίζουν τις διακρατικές συναλλαγές. Ενώ το κόστος μεταφοράς και ο χρόνος παράδοσης είναι στις προτεραιότητες των καταναλωτών, το 35% των ερωτηθέντων παγκοσμίως δήλωσε πως οι υψηλοί δασμοί λειτουργούν ανασταλτικά στο διακρατικό ηλεκτρονικό εμπόριο, με τα υψηλότερα ποσοστά στον Καναδά, αφού το 62% των Καναδών θεωρούν πως οι φόροι και οι δασμοί αποτελούν πρόβλημα. Από την άλλη, Γερμανία και Βραζιλία σημείωσαν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανησυχίας, το οποίο έφτασε το 48%. Η επίδραση που έχουν φόροι και δασμοί υπογραμμίζεται και σε ερώτηση για την άρση των δασμών.

Το 56% των καταναλωτών διεθνώς δήλωσε ότι θα αύξανε τις διακρατικές αγορές αν οι αγορές έως 200 δολάρια δεν είχαν δασμούς, ενώ εκτιμούν πως η αύξηση θα κυμαινόταν από 26 έως 75%. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2014 και συμπεριέλαβε καταναλωτές που είχαν αγοράσει αγαθά online τους προηγούμενους 12 μήνες, από τις χώρες Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ινδία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κολομβία, Μεξικό, Νότια Κορέα, Πουέρτο-Ρίκο, Σιγκαπούρη και Χονγκ-Κονγκ. (Ολόκληρη η έρευνα στο www.fedex.com/ecommerce).

Έρευνα RSA/J. Gold Associates/TeleSign
– Το 1/3 των οργανισμών δήλωσε ότι το εύρος των εσόδων που αποκομίζουν από το διαδίκτυο ανέρχεται στο ύψος του 26-50% του συνολικού τους τζίρου.
– Το 25% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το 11-25% των εσόδων τους προέρχεται από εφαρμογές για mobile συσκευές.
– Το 50% αναμένει τα έσοδα που προέρχονται από τις συγκεκριμένες συσκευές να αυξηθούν κατά 11-50% τα επόμενα 3 χρόνια. 
– Το 30% των οργανισμών προβλέπει αύξηση 51-100% των εσόδων που προέρχονται από mοbile συσκευές.
– Το 74% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή εργαλεία ανάλυσης για την ανίχνευση επιθέσεων στο διαδίκτυο και σε mobile συσκευές σε πραγματικό χρόνο.

Έρευνα FedEx/Forrester Consulting
– Πρωταρχικοί προορισμοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
– Οι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν τα προϊόντα τους από γνωστά, μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα. 
– Οι φόροι και οι δασμοί περιορίζουν τις διακρατικές συναλλαγές. Ενώ το κόστος μεταφοράς και ο χρόνος παράδοσης είναι στις προτεραιότητες των καταναλωτών, το 35% των ερωτηθέντων παγκοσμίως δήλωσε πως οι υψηλοί δασμοί λειτουργούν ανασταλτικά στο διακρατικό ηλεκτρονικό εμπόριο, με τα υψηλότερα ποσοστά στον Καναδά.