Για να αποτελέσει μια γυναίκα πηγή έμπνευσης δεν αρκεί μόνο η ομορφιά της, γιατί όταν νιώθει υπέροχα το αισθάνονται και οι γύρω της.