Στην έκδοση περιλαμβάνονται εισηγήσεις ακαδημαϊκών, επιστημόνων και ιστορικών, επισημαίνοντας για πρώτη φορά, τη σημαντικότητα και το ρόλο του who is who ως ιστορικό αρχείο στη κοινωνία. Παράλληλα, ακαδημαϊκοί, ιατροί, πολιτικοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες κ.ά., μιλούν για τη ζωή και το έργο τους. Όλα τα μέλη του έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες νέων και παλαιότερων μελών. Η διανομή του Who is Who γίνεται καθημερινώς από τα κεντρικά γραφεία που βρίσκονται στην οδό Μέρλιν 11, στο Κολωνάκι. Το νέο Who is Who των εκδόσεων Ηϋbner λειτουργεί υπό τη Γενική Διεύθυνση του Δημήτρη Γκόρη, ο οποίος έχει και τα δικαιώματα franchise. Περισσότερες πληροφορίες στο www.whoiswho.gr.