Μετά από μια χρονιά διαφορετική από όλες τις προηγούμενες, ο κλάδος των δημοσίων σχέσεων «σηκώνει τα μανίκια» και αναμένει ανάκαμψη από το 2021. Η κρίση επέφερε σημαντικά εμπόδια για στελέχη και agencies, ταυτόχρονα όμως και αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως η διαχείριση κρίσεων και η digital επικοινωνία.

Μετά από μια χρονιά διαφορετική από όλες τις προηγούμενες, ο κλάδος των δημοσίων σχέσεων «σηκώνει τα μανίκια» και αναμένει ανάκαμψη από το 2021. Η κρίση επέφερε σημαντικά εμπόδια για στελέχη και agencies, ταυτόχρονα όμως και με αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως η διαχείριση κρίσεων και η digital επικοινωνία.

Η κρίση που έφερε η πανδημία έχει σημαντικές επιπτώσεις στον κλάδο του PR, με τα έσοδα των εταιρειών να μειώνονται και τις προσδοκίες ανάπτυξης να είναι φέτος χαμηλές. Σύμφωνα με τη μελέτη World PR Report 2020 του International Communications Consultancy Organisation (ICCΟ), το 62% των εταιρειών PR διεθνώς αναγκάστηκαν να ακυρώσουν προγραμματισμένες καμπάνιες, ενώ το 61% αναμένουν μείωση εσόδων.

Παράλληλα με την ακύρωση/αναβολή καμπανιών, ο κλάδος επηρεάστηκε και με ποικίλους άλλους τρόπους. Το 46% των ερωτηθέντων διαπίστωσε απώλειες στα κέρδη και το 39% ανέφερε μείωση των specs, ενώ καθυστερήσεις στις πληρωμές αναφέρει το 38% των συμμετεχόντων. Η πανδημία προκάλεσε και άλλες προκλήσεις στο industry, όπως «πάγωμα» των προσλήψεων (35%), μειώσεις μισθών (35%) και απολύσεις (15%).

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι κατά τη συγκεκριμένο περίοδο σημειώθηκε αύξηση στη ζήτηση συγκεκριμένων υπηρεσιών PR, με πρώτη και καλύτερη τη συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων (56%). Αύξηση καταγράφηκε και στη ζήτηση υπηρεσιών digital/social/online επικοινωνίας, corporate και employee communications. Περισσότερο αρνητικά επηρεασμένες από τον Covid-19 βρέθηκαν οι consumer brand communication υπηρεσίες.

Σε επίπεδο industries, αρνητικά επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι κλάδοι retail, φιλοξενίας, τροφίμων και ποτών, ψυχαγωγίας, αυτοκινήτου και luxury προϊόντων. Αντίθετα, ανάπτυξη σημείωσαν οι κλάδοι healthcare, τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ PR
Μέσα από την έρευνά του, ο ICCΟ θέλησε να χαρτογραφήσει και το μέλλον του κλάδου, με τα στελέχη να εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα για ανάκαμψη από το 2021. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι τομείς στους οποίους θα επενδύσουν την επόμενη χρονιά, είναι οι social media community management (32%), multimedia content creation (31%), influencer marketing (29%), research, insight and planning (29%), analytics (22%), senior counsel (22%), δημιουργικότητα (20%), digital build and production (19%), marketing and business development (15%) και professional development (15%).

Επιπλέον, οι εκτιμώμενοι τομείς ανάπτυξης τα επόμενα πέντε χρόνια είναι οι strategic consulting (41%), corporate reputation (35%), social media & community management (32%), purpose & CSR (27%), multimedia content creation (25%) και marketing communications (23%).

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέδειξαν και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στον τομέα της εύρεσης ταλέντων, καθώς και τις δεξιότητες που θεωρούν ότι θα πρέπει να διαθέτουν τα μελλοντικά στελέχη Δημοσίων Σχέσεων.

Το 60% των ερωτηθέντων αναμένει να αποκτήσει νέα στελέχη από ανταγωνίστριες εταιρείες, το 45% από τον κλάδο της δημοσιογραφίας και άλλο ένα 45% από προγράμματα αποφοίτων. Ως πηγή ανακάλυψης ταλέντων ακολουθεί και η διαφημιστική και marketing βιομηχανία, ο κλάδος researchand analytics και τα τμήματα εσωτερικής επικοινωνίας.

Όσον αφορά στην talent strategy των PR agencies, ως προκλήσεις αναδεικνύονται η διατήρηση ταλέντων (47%), η κινητοποίηση νεότερων στελεχών (31%), η εκπαίδευση/ανάπτυξη junior και mid-level στελεχών (29%), η ανακάλυψη ταλέντων από μη παραδοσιακά backgrounds (28%), καθώς και η πρόσληψη senior εργατικού δυναμικού (28%).

Σε ποσοστό 37% τα data, measurement and analytics αναδεικνύονται ως το σημαντικότερο skill setτων αυριανών PR στελεχών, ακολουθούμενα από τη δημιουργικότητα σε ποσοστό 33% και το research, insight and planning σε ποσοστό 29%. Ακολουθούν η συμβουλευτική κρίσεων με 26%, η αξιολόγηση του impact των επικοινωνιών με 23%, το multimedia content creation με 22% και το socialmedia community management, επίσης με 22%. Τη λίστα δεξιοτήτων συμπληρώνουν τα media relations (18%), digital build and production (17%), marketing and business development (15%), influencer marketing (13%) και purpose and CSR (13%).

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ DIVERSITY AND INCLUSION
Σε επίπεδο diversity and inclusion, ανά γεωγραφική περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών PR με σχετική στρατηγική συναντάται σε Βόρεια Αμερική (77%), Ηνωμένο Βασίλειο (77%) και Μέση Ανατολή (67%). Το χαμηλότερο ποσοστό, 37%, καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ερώτηση «Πόσο συχνά εξετάζετε ή ανανεώνετε την diversity and inclusionπολιτική σας;», το 34% απάντησε ότι η εταιρεία του την ανανεώνει μία φορά τον χρόνο και το 18% κάθε έξι μήνες.

ΤΟ INSTAGRAM ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΣΤΗΝ B2C ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφερόμενοι στις digital τάσεις του κλάδου των PR, το Instagram αποτελεί το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται περισσότερο για B2C επικοινωνία, σε ποσοστό 42%. Ακολουθούν τα Facebook (30%), Twitter (11%), LinkedIn (7%), YouTube (1%), TikTok (1%). Τα πράγματα είναι διαφορετικά στην B2B επικοινωνία, όπου δημοφιλέστερη πλατφόρμα αναδεικνύεται το LinkedIn(56%) και ακολουθούν με μεγάλη διαφορά τα Twitter με 13%, Facebook με 13% και Instagram με 12%.

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ PR ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ;
Τι είναι πιο πιθανό να ζητήσει ένας πελάτης από ένα PR agency; Σύμφωνα με την έρευνα, είναι η αποδελτίωση (29%), η σύνδεση της επικοινωνίας με επιχειρηματικά αποτελέσματα (20%), τα engagement metrics (17%), το advertising value equivalency (AVE) (13%), τα website analytics (5%) και τέλος τα awareness metrics (4%).

Παράλληλα, οι πιο σημαντικοί public relations στόχοι που θέτουν οι πελάτες είναι το product marketing και οι πωλήσεις σε ποσοστό 44%, η εταιρική φήμη σε ποσοστό 37% και η διαχείριση κρίσεων στο 6%.