Την αύξηση των γυναικών ανώτατων στελεχών στις ελληνικές επιχειρήσεις διαπίστωσε η δειγματοληπτική έρευνα της Icap για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», η οποία πραγματοποιείται για ένατη συνεχή χρονιά σε 37.750 επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, παρατηρήθηκε ότι από γυναίκες διοικούνται 9.468 εταιρείες, δηλαδή 25,1% του συνόλου, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με πέρυσι κατά 24,9%, ενώ, παράλληλα, το ποσοστό διείσδυσής τους στις ανώτερες βαθμίδες διοίκησης ενισχύθηκε κατά 5,5% τα τελευταία έξι χρόνια. Γυναίκες διοικούν το 26,9% των πολύ μικρών εταιρειών, ενώ στις μεγάλες το ποσοστό περιορίζεται σε 10,5%.

Επιπλέον, εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας, επιτυγχάνοντας, για το 2018, περιθώριο μεικτού κέρδους 29,0%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 25,2% του συνόλου και περιθώριο καθαρού κέρδους 4,9% έναντι 3,4% για το σύνολο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, το 82% των γυναικών-ανώτατων στελεχών κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, εξ αυτών, το 36% και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.