Τους παράγοντες που αναστέλλουν την επένδυση στο digital video advertising αναδεικνύει νέα έρευνα του IAB Europe, που διενεργήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Δύο στους πέντε (42%) διαφημιζόμενους και ένα στα δύο agencies (52%) υποστηρίζουν ότι η απουσία cross-screen measurement αποτρέπει την επένδυση, με το ένα τέταρτο (25%) των publishers να έχουν την ίδια άποψη.

Επιπλέον, το ROI αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί, κάτι που επίσης περιορίζει την επιλογή του συγκεκριμένου format: το 33% των διαφημιζόμενων αναφέρει ότι δεν έχει σαφή εικόνα για τον αντίκτυπο του digital video στα έσοδα, ποσοστό που ανέρχεται στο 44% για τα agencies, σηματοδοτώντας για αυτά το σημαντικότερο ανάχωμα.

Από την πλευρά τους, οι publishers επισημαίνουν το campaign measurement και reporting ως το συνηθέστερο εμπόδιο (35%), με την αδυναμία για ξεκάθαρο ROI να ακολουθεί (33%). Σύμφωνα με τις προβλέψεις του WARC, το online video advertising παγκοσμίως θα αναπτυχθεί κατά 5% φέτος, με πολλούς διαφημιζόμενους να το επιλέγουν χάρη στις ευκαιρίες brand building που προσφέρει.

Το 58% αυτών υποστήριξε ότι αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο επένδυσης, ενώ και τα agencies φαίνεται να συμφωνούν (47%). Ωστόσο, για τα agencies, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το reach σε κλίμακα (53%), αλλά και η καλύτερη στόχευση, το personalization και η διεύρυνση του reach των τηλεοπτικών καμπανιών. (Πηγή: WARC)