Αναλαμβάνει τη θέση Country Director Cyprus

Την παρουσία της στην Κύπρο ενδυναμώνει η Global Sustain, με την τοποθέτηση της Ζωής Ρήγα στη θέση της Country Director. Η εργασιακή εμπειρία της Ζωής Ρήγα ξεκίνησε στην Ελλάδα σε πολυεθνική τσιμεντοβιομηχανία όπου ασχολήθηκε κυρίως με Σχέσεις με Κοινότητες και Επικοινωνία, συνεχίστηκε στη Κιργισία στον κατασκευαστικό κλάδο, καταλήγοντας μέχρι πρόσφατα στην Τσιμεντοβιομηχανία Βασιλικού στην Κύπρο ως Press Officer, PR & Crisis Communication Officer. Οι τομείς απασχόλησής της ήταν η Εταιρική Υπευθυνότητα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι Δημόσιες Σχέσεις, το Γραφείο Τύπου και η Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης. Είναι πιστοποιημένη Chief Sustainability Officer (CSO) Professional, καθώς και πιστοποιημένη επαγγελματίας στις Δημόσιες Σχέσεις (CIPR).