Η Xerox Holdings Corporation δημοσίευσε πρόσφατα την Παγκόσμια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2023, παρουσιάζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας.

Στην έκθεση αποτυπώνεται η διαρκής δέσμευση της εταιρείας για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων στους πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG).

«Για περισσότερα από 60 χρόνια, η Xerox κάνει τη βιωσιμότητα πράξη – αποδεικνύοντας ότι τα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οδηγούν εξίσου σε αυξημένα κέρδη, βελτίωση της δέσμευσης των εργαζομένων και υψηλή ικανοποίηση των πελατών», δήλωσε ο Steven Bandrowczak, Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox.

Με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι περισσότεροι από 20.000 εργαζόμενοι της εταιρείας παγκοσμίως κατανοούν τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το 2022 το 97% των ανθρώπων της εταιρείας ολοκλήρωσε την εκπαίδευση της Xerox για το Net Zero.