Η Wind ενθαρρύνει την κυκλική οικονομία μέσα από τη συνεργασία με την TCCM και τη δράση «Give me a second chance», η οποία δίνει δώρο με κάθε νέα σύνδεση Wind One μια ανακυκλωμένη/ανακατασκευασμένη συσκευή iPhone 8 64GB.

Η δράση αυτή αφορά στην ανακατασκευή και διάθεση συσκευών iPhone και είναι σε πλήρη συνέπεια με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Wind «25 στόχοι για το 2025» και τον στόχο να συμβάλλει στην κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αποκτήσουν μία συσκευή με τρόπο που να συμβάλλει στη μείωση ρύπων, ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να ενεργούν πιο υπεύθυνα και διασφαλίζει ότι κάθε συσκευή χρησιμοποιείται στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.