Παρέχει δωρεάν επικοινωνία και εξοπλισμό στις Κινητές Μονάδες.

Η Wind Ελλάς, στο πλαίσιο των δράσεων στήριξης του συστήματος υγείας της χώρας, προσφέρει δωρεάν επικοινωνία και εξοπλισμό ώστε να είναι εφικτή η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των 500 Κινητών Μονάδων Υγείας του αρμόδιου Υπουργείου, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν πανελλαδικά τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού Covid 19.

Η πρωτοβουλία αυτή της Wind αποτελεί μέρος των δράσεων για την «επόμενη ημέρα» και έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που υλοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid 19. Ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της Wind Ελλάς, τόνισε: «Από την πρώτη ημέρα στηρίξαμε τις δράσεις της πολιτείας και σταθήκαμε αρωγοί στην κοινή μάχη κράτους και κοινωνίας για την αντιμετώπιση του αόρατου εχθρού. Για όσο χρειαστεί θα συμβάλουμε στην εθνική προσπάθεια ώστε να παραμένουμε όλοι ασφαλείς. Γιατί όταν οι άνθρωποι προσπαθούν, οι εταιρείες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο».