Σε μία στρατηγικής σημασίας εξαγορά προχώρησε η Volton Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ, αποκτώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΝ ΑΕ.

Η εξαγορά αυτή καθιστά την Volton έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παίκτες της ελληνικής αγοράς εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της εξαγοράς η εταιρεία ισχυροποιεί τη θέση της και επισφραγίζει τη διατήρηση της συνεχούς ανοδικής πορείας και την περαιτέρω ανάπτυξή της, διαθέτοντας πλέον μία ενεργή βάση 120.000 συνδρομητών, που περιλαμβάνει οικιακούς συνδρομητές, καθώς και μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, 250 στελέχη και ένα δίκτυο 30 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η ΚΕΝ ΑΕ ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στον ενεργειακό κλάδο το 2017 ως εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της το 2019 και στην αγορά φυσικού αερίου. H συμφωνία μεταβίβασης θα τεθεί υπόψη των εποπτικών αρχών.