Την έμπρακτη στήριξή της σε επαγγελματικό επίπεδο σε νέους με νοητική αναπηρία προσφέρει η Vodafone και το Vodafone Foundation μέσω του προγράμματος World of Difference και των 10 νικητών του. Μεταξύ αυτών, και ο απόφοιτος Κοινωνιολογίας και μεταπτυχιακός φοιτητής Φιλοσοφίας, Δημήτρης Τουρλίδας, ο οποίος, μέσω του προγράμματος World of Difference, επέλεξε να εργαστεί, ως Project Manager στο τμήμα υποστηριζόμενης εργασίας του οργανισμού, στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα, το οποίο εκπαιδεύει και καταρτίζει νέους με ελαφρά και μέση νοητική αναπηρία.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με ανθρώπους με νοητική αναπηρία για τον σχεδιασμό της πρώτης, όπως αναφέρει η εταιρεία, ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην Ελλάδα, που θα προωθεί την ομαλή εργασιακή τους ενσωμάτωση. Μέσω της πλατφόρμας, θα γίνεται το κατάλληλο matching μεταξύ των επιχειρήσεων που απασχολούν ή σκοπεύουν να απασχολήσουν ανθρώπους με νοητική αναπηρία και των ίδιων των αιτούντων εργασία, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού τόπου κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.