Η Vodafone παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα ευρήματα της έρευνας «Breaking the Glass Ceiling», που μελετά τη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις. Στόχος είναι τα αποτελέσματα να αποτελέσουν εργαλείο για να ανοίξει ο διάλογος για τα θέματα των έμφυλων διακρίσεων, αλλά και να υιοθετηθούν πρακτικές βελτίωσης της θέσης των γυναικών.

Η έρευνα διενεργήθηκε με πρωτοβουλία της Vodafone, τη συμβολή του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και του Οργανισμού για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top. Η έρευνα επιβεβαιώνει την ύπαρξη της έμφυλης ανισότητας, αναδεικνύονται, ωστόσο, περιθώρια βελτίωσης.

Ενδεικτικά, οι γυναίκες αξιολογούν σε ποσοστό που αγγίζει το 80% ότι υπάρχει ανισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών με τα αντίστοιχα προσόντα, ενώ μόλις 3 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων για την πρόληψη της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης.